Povinnosti dobrovoľníckej organizácie vo vzťahu k poslaným sumám

  1. Charitatívný fond (ďalej CHF) overuje dôveryhodnosť každej objednavky na základe verejných zdrojov
  2. CHF zabezpečuje správu dokumentov v súlade s legislatívou.
  3. CHF zbiera dobrovoľne poskytnutý obsah od tých, ktorí potrebujú charitatívnu pomoc; spracováva obsah grafickými a video prostriedkami.
  4. Nadácia organizuje verejné zbierky v súlade s platnou legislatívou Ukrajiny.
  5. Zbierka pre každý iný projekt netrvá dlhšie ako 3 mesiace.
  6. Projekt sa tvorí pre každú objednávku pre zozbieranie darov od darcov.
  7. Dobrovoľníci CHF hľadajú spoľahlivých dodávateľov a organizujú logistiku za výhodné ceny.
  8. CHF rozdeľuje charitatívne dary pre určenu cieľ učelovo. Dary bez konkrétneho účelu rozdeľujú zamestnanci nadácie kolektívne na spoločnych stretnutiach.
  9. CHF si vyhradzuje právo presunúť dar z jednej cielenej objednavky do druhej v prípade zrušenia alebo straty relevantnosti prvej objednavky.
  10. CHF informuje o priebehu zbierky, jej ukončení a poskytuje foto správu o realizácii projektu a prijatí pomoci žiadateľom.