Dátum prijatia objednavky: 2022-09-28

100 %
Zozbieranych: $ 6848.76  
Cieľ: $ 5052.7


Пов‘язані новини:

História darov

Dobrý človek Suma ($) Dátum darovania Prevody
Gabriele Bozzi102022-09-14 14:29:53Prenesené na "Auto pre sapérov z 53 brigády"
252022-09-18 23:32:32Prenesené na "Auto pre sapérov z 53 brigády"
R Helbig1002022-09-19 15:46:54Prenesené na "Auto pre sapérov z 53 brigády"
K.Koch202022-09-24 20:05:24Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
ꑭ Osinthics ꑭ502022-10-05 00:43:04Prenesené na "Auto pre sapérov z 53 brigády"
Craig Atkins202022-10-09 19:17:18Prenesené na "Auto pre sapérov z 53 brigády"
Gosia Walkowiak 502022-10-10 19:04:29Prenesené na "Auto pre sapérov z 53 brigády"
Катерина3002022-10-11 19:24:19Prenesené na "Auto pre sapérov z 53 brigády"
Adrien Mariez502022-10-17 20:24:09Prenesené na "Auto pre sapérov z 53 brigády"
Ronald Belmont24.592022-10-18 10:39:51Prenesené na "Auto pre sapérov z 53 brigády"
marion rasmussen15.512022-10-18 10:42:58Prenesené na "Auto pre sapérov z 53 brigády"
Schell Carpenter98.412022-10-18 10:43:45Prenesené na "Auto pre sapérov z 53 brigády"
Зібрана сума 297.782022-10-21 09:41:31Prenesené na "Auto pre sapérov z 53 brigády"
Mats Bengtsson1002022-10-22 10:38:35Prenesené na "Auto pre sapérov z 53 brigády"
Nicholas Shane202022-10-22 10:38:52Prenesené na "Auto pre sapérov z 53 brigády"
Adrien Mariez49.412022-10-24 10:36:39Prenesené na "Auto pre sapérov z 53 brigády"
Brent A. J. DePape88.952022-10-24 10:37:36Prenesené na "Auto pre sapérov z 53 brigády"
Anna Ryabets51.382022-10-24 10:39:22Prenesené na "Auto pre sapérov z 53 brigády"
jailce batista de souza19.762022-10-24 10:41:00Prenesené na "Auto pre sapérov z 53 brigády"
Michael McLaughlin25.682022-10-24 10:41:41Prenesené na "Auto pre sapérov z 53 brigády"
Akiko Asai10002022-10-26 12:29:07Prenesené na "SUV pre obrancov v prvej línii"
Сергій Передерій2.72022-11-04 14:03:18Prenesené na "Auto pre sapérov z 53 brigády"
Steve Breyman502022-11-06 19:58:35Prenesené na "Auto pre sapérov z 53 brigády"
Tomas Zvarik502022-11-08 13:53:39Prenesené na "Auto pre sapérov z 53 brigády"
Thomas Horsten252022-11-11 00:18:21Prenesené na "Auto pre sapérov z 53 brigády"
Tom Hummel502022-11-17 01:04:59Prenesené na "Auto pre sapérov z 53 brigády"
NAFO5002022-11-19 05:13:39Prenesené na "Auto pre sapérov z 53 brigády"
Stephan502022-11-23 02:05:10Prenesené na "Auto pre sapérov z 53 brigády"
102022-12-06 20:29:26Prenesené na "Auto pre sapérov z 53 brigády"
Chris Schmid3002022-12-07 18:15:47Prenesené na "Auto pre sapérov z 53 brigády"
Volodymyr M10002022-12-10 00:33:45Prenesené na "Auto pre sapérov z 53 brigády"
Tomas1002022-12-10 17:03:03Prenesené na "Auto pre sapérov z 53 brigády"
Валерія Горбатенко135.142022-12-11 11:31:42Prenesené na "Auto pre sapérov z 53 brigády"
ensoldyrkare2002022-12-13 22:37:27Prenesené na "Auto pre sapérov z 53 brigády"
Adriana 1002022-12-24 05:28:24Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Савєльев 540.542022-12-25 22:00:00Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
1.892022-12-25 22:00:00Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
OHAINA502022-12-25 22:00:00Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Michal108.112022-12-25 22:00:00Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Lithuania75.682022-12-25 22:00:00Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Пасюга2.72022-12-25 22:00:00Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Флоря5.412022-12-25 22:00:00Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Медвідь5.412022-12-26 22:00:00Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Мензат2.72022-12-26 22:00:00Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Калюхович3.382022-12-26 22:00:00Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Zjackie10.812022-12-26 22:00:00Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Єфіменко2.72022-12-26 22:00:00Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Косолович 27.032022-12-26 22:00:00Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Гончар0.542022-12-26 22:00:00Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Чуян1.352022-12-28 22:00:00Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Анцупов13.512022-12-28 22:00:00Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Терентьєв2.72022-12-28 22:00:00Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Jorn Mahnke76.382022-12-28 22:00:00Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Victoria Vita2502022-12-31 22:07:13Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Darya1002023-01-03 07:56:02Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Jorn Mahnke57.242023-01-03 22:00:00Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Горбатенко270.272023-01-03 22:00:00Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Ляшенко27.032023-01-03 22:00:00Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Радіонов0.272023-01-03 22:00:00Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
16.222023-01-03 22:00:00Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Кушнірук16.222023-01-03 22:00:00Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
16.222023-01-03 22:00:00Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Graham Turner212023-01-03 22:00:00Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Mariusz Nykiel31.352023-01-03 22:00:00Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Peter Weidmann20002023-01-10 12:31:14Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Sergii0.272023-01-12 10:47:17Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Oleg12023-01-16 22:53:18Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Peter Medved502023-01-18 11:47:05Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Livia Le502023-01-20 07:49:07Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Nazariy27.032023-01-23 13:41:31Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Billy Davis 122023-02-12 01:13:47Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Мєдвєдєв В.5.412023-02-15 00:40:38Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Peter25002023-02-28 23:07:06Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Gernot Abel1002023-03-11 09:08:33
Іванов0.082023-03-21 07:57:25Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Лейченкова0.272023-03-21 07:57:25Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Іванов0.082023-03-21 07:57:44Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Лейченкова0.272023-03-21 07:57:44Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
PSB102023-03-23 10:23:39Prenesené na "Na SUV pre vojensku jednotku palebnej podpory"
Marcel Strässle1002023-03-28 21:53:32
Test12.72023-03-31 12:50:19Prenesené na "Mavic 3T pre 501. prápor"
Test22.72023-03-31 12:50:28Prenesené na "Mavic 3T pre 501. prápor"
Greg Campbell 102023-04-12 02:53:50Prenesené na "Mavic 3T pre 501. prápor"
Бабінська8.112023-04-13 21:00:00
5.412023-04-17 21:00:00
13.512023-04-17 21:00:00Prenesené na "Mavic 3T pre 501. prápor"
Терентєв2.72023-04-17 21:00:00
5.412023-04-17 21:00:00
Pecuch Jan54.052023-04-17 21:00:00
Володимир 6.762023-04-17 21:00:00
Світлана40.542023-04-17 21:00:00
Iris van der Male252023-04-20 21:00:00Prenesené na "Mavic 3T pre 501. prápor"
Луговий0.542023-04-20 21:00:00Prenesené na "Mavic 3T pre 501. prápor"
Шовкопляс270.272023-04-20 21:00:00Prenesené na "Mavic 3T pre 501. prápor"
Marcel Strässle1002023-04-27 23:45:10
Vodička Filip202023-05-04 00:17:50
Конопленко8.112023-05-09 21:00:00
Назаренко54.052023-05-09 21:00:00
Губанов108.112023-05-09 21:00:00
Радченко27.032023-05-09 21:00:00
5.412023-05-09 21:00:00
Палненко0.272023-05-09 21:00:00
Бузенко5.412023-05-09 21:00:00
Helena27.032023-05-09 21:00:00
Paul37.842023-05-09 21:00:00
Полиязова22.72023-05-09 21:00:00
Шовкопляс270.272023-05-09 21:00:00
Ощепкова5.412023-05-09 21:00:00
Чуприна1.082023-05-09 21:00:00
Людмила13.512023-05-09 21:00:00
Ігор13.512023-05-09 21:00:00
Adam O`Connor402023-05-09 21:00:00
Dickinson26.192023-05-09 21:00:00
Essex Squirrels4252023-05-11 15:33:56
R Helbig1002023-05-19 03:31:04
Голощук 162.162023-05-19 21:00:00